Informácie pre rodičov novoprijatých detí

Vážení rodičia! Čo potrebujete vedieť pri nástupe do MŠ: PRVÝ DEŇ V MATERSKEJ ŠKOLE Nástup: 4.9.2023 Príchod: 7.00 hod – 8.00 hod Prvý týždeň (4.9.- 8.9.) je adaptačný, deti odchádzajú z MŠ po obede (11.45 – 12.00 hod).

Informácia – prijímanie detí pre školský rok 2023/2024

Prečítajte si prosím informácie ohľadom prijímania detí do Materskej Školy Šulekova pre školský rok 2023/2024 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto: Oznámenie o prijímaní detí v školskom roku 2023-2024 Materská Škola Šulekova: Oznámenie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2023-2024  

Tlačivo na poukázanie 2% z dane

Vážení rodičia, blíži sa termín kedy každý z nás môže poukázať 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2022 vybranému subjektu a v tejto súvislosti sa na Vás obraciam s prosbou, aby v prípade, že ste sa ešte nerozhodli komu a či vôbec 2% poskytnete, ste ich poskytli občianskemu združeniu – Rodičovské združenie pri […]

Stravovanie v materskej škole

Stravovanie v materskej škole – oznam vedúcej školskej jedálne Školská jedáleň z prevádzkových dôvodov nezabezpečuje špeciálnu diétnu stravu. Ak sa dieťa nemôže zo zdravotných dôvodov stravovať v školskej jedálni na základe potvrdenia odborného lekára, rodič nahlási túto skutočnosť riaditeľke a vedúcej ŠJ. Následne prinesie potvrdenie od odborného lekára a stravu môže svojmu dieťaťu donášať, resp. zabezpečovať cez […]

Odhlasovanie detí zo stravy

Zmena pri odhlasovaní detí zo stravy Nová e-mailová adresa pre elektronické odhlasovanie detí zo stravy: odhlasovanie@ms-sulekova.sk Pre odhlasovanie detí zo stravy používajte UŽ IBA NOVÚ e-mailovú adresu. Pôvodná e-mailová adresa   jedalen@mssulekova.sk   je neplatná! Naskenujte si tento QR kód, alebo naň ťuknite…