Mesačné akcie

Máj 2023 7. MÁJ o 16.00 hod.Tvorivé dielničky pre deti a rodičovZajkoviaKuriatka – akcia presunutá na 23.05.2023 18. MÁJ o 16.00 hod.Tvorivé dielničky pre deti a rodičovŽabky 18. MÁJ dopoludniaExkurzia s ochutnávkou jahôd v Dunajskej lužnejPredškoláci 22. MÁJ dopoludniaProgram pre predškolákov Program pre predškolákov Malí medici “Pľúca” 23. MÁJ o 16.00 hod.Tvorivé dielničky pre deti […]