Platby za školné pre mesiac December 2021

Platby za školné pre mesiac December 2021

Vážení rodičia!
Žiadam vás o úhradu platby za školné za mesiac December 2021 najneskôr do 10.12.2021 (v prípade že ste tak ešte neurobili) resp. tak, aby platba bola pripísaná na účet materskej školy najneskôr do 13.12.2021. Platby pripísané na účet MŠ po tomto termíne, materská škola nevie zaúčtovať a následne použiť.

Ďakujem
Mgr. Zuzana Danišková
riaditeľka materskej školy

Prerušenie prevádzky MŠ

Prerušenie prevádzky v mesiacoch
December 2021 - Január 2022

Školský Semafor November 2021​

Školský Semafor November 2021

Školský Semafor November 2021

Dňa 26. 11. 2021 (piatok) bol aktualizovaný manuál “ŠKOLSKÝ SEMAFOR” z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR a zverejnenia nového rozhodnutia ministra, ktoré reagujú na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.