Darujte 2% z dane…

Vážení rodičia,
blíži sa termín kedy každý z nás môže poukázať 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2020 vybranému subjektu a v tejto súvislosti sa na Vás obraciam s prosbou, aby v prípade, že ste sa ešte nerozhodli komu a či vôbec 2% poskytnete, ste ich poskytli občianskemu združeniu Rodičovskému združenie pri materskej škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa/deti. Všetky takto poukázané finančné prostriedky sú vždy použité len v záujme detí a v súvislosti s materskou školou.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Názov: SRRZ-Rodičovské združenie pri Materskej škole
Sídlo: Šulekova 35, 811 03 Bratislava
173196170445
Právna forma: Občianske združenie

Ak je v tlačive zvlášť kolónka na IČO a zvlášť kolónka na SID vpíše sa:
IČO: 17319617, SID: 445

Ak je v tlačive kolónka iba na IČO (ako 12-miestne číslo) vpíše sa: 173196170445
Právna forma: Občianske združenie