Fotoalbum materskej školy

Zážitkové učenie detí

Na základe priamo prežitých skúseností, deti získavajú nové, rozvíjajú už nadobudnuté vedomosti a zručnosti.

Malí medici - Mozog
Divadlo - Snehová kráľovná
Mikuláš v MŠ
Kanisterapia - Abdul
Fifo a Vierka
Náučný koncert
O Jankovi a Marienke
Abdulcanis terapia