Fotoalbum materskej školy

Zážitkové učenie detí

Na základe priamo prežitých skúseností, deti získavajú nové, rozvíjajú už nadobudnuté vedomosti a zručnosti.