Informácie pre rodičov novoprijatých detí

Vážení rodičia!

Čo potrebujete vedieť pri nástupe do MŠ:

PRVÝ DEŇ V MATERSKEJ ŠKOLE

Nástup: 4.9.2023

Príchod: 7.00 hod – 8.00 hod

Prvý týždeň (4.9.- 8.9.) je adaptačný, deti odchádzajú z MŠ po obede (11.45 – 12.00 hod).

Deti budú potrebovať:

 • papučky,
 • náhradné oblečenie (spodné aj vrchné oblečenie),

všetko oblečenia a obuv je nutné označiť (podpísať).

Od nasledujúceho týždňa  (od 11.9.) pri dobrej adaptácii dieťaťa na prostredie MŠ, môže dieťa zostať na celodenný pobyt v MŠ.

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY:

7.00 hod – 17.00 hod

Neúčasť dieťaťa v MŠ je potrebné nahlásiť najneskôr do 8.00 hod. v deň neprítomnosti mailom na adrese odhlasovanie@ms-sulekova.sk (strava) a zároveň na  emailovej adrese https://www.ms-sulekova.sk/#pedagogovia (trieda, v ktorej je dieťa zaradené).

.

Požiadavkou zo strany MŠ je, aby dieťa pri prijímaní do MŠ malo osvojené:

 • základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky s vyhrnutými rukávmi a pod.),
 • základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať),
 • základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára ),
 • základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou.

Pri nástupe je potrebné triednym učiteľkám odovzdať vyplnené nasledovné dokumenty:

 • vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredia (odovzdáte triednej učiteľke ráno prvý deň nástupu),
 • splnomocnenie o preberaní dieťaťa inou osobou, oboznámenie dotknutej osoby,
 • zápisný lístok do ŠJ (odovzdáte triednej učiteľke pri preberaní dieťaťa prvý deň).

Dôležité informácie o 

 • prevádzke počas obmedzenej, prerušenej prevádzke (prázdniny…..),
 • neprítomnosti dieťaťa v materskej škole,
 • platení a výške mesačného príspevku – školné,
 • výške stravného,
 • dennom režime,
 • personálnom obsadení

sa dozviete na našej internetovej stránke a tiež v Školskom poriadku.

 Ak vaše dieťatko doteraz nenavštevovalo žiadne zariadenie (MŠ, jasle,…), nástup do materskej školy preň bude znamenať veľkú zmenu, na ktorú sa musí adaptovať. Kým niektoré deti si na nové prostredie, učiteľky, kamarátov, kuchárky zvyknú za pár dní, u iných to môže trvať aj niekoľko týždňov. Môže sa stať, že po počiatočnom nadšení  príde odmietanie, vzdor a plač. Ako bude adaptácia prebiehať môžete do značnej miery ovplyvniť aj vy rodičia. Napriek tomu, že aj vás určite prepadne smútok, že s vašim dieťatkom nemôžete tráviť toľko času ako doteraz alebo sa vám zdá zrazu akési „stratené“ medzi inými deťmi, neplačte pred ním a neľutujte ho. Povzbudenie, úsmev a spoločné plány na popoludnie sú tým, čo dieťatku pomôže. Buďte vždy pozitívne naladení a s radosťou o škôlke rozprávajte, no neidealizujte ju, aby dieťa nebolo z reality sklamané.

 


 

Preto niekoľko rád, aby ste nástup do našej materskej školy zvládli s úsmevom:

• Už pred vstupom do materskej školy by sa malo dieťatko vedieť zaobísť krátku dobu bez mamy. Príležitostné odlúčenie umožní dieťatku získať istotu, že mu mama neutečie a že sa vráti. Tieto prvé skúsenosti sa pozitívne prejavia len vtedy, keď sa rodičia vrátia v dohodnutú dobu.

• Je dobré, keď pred vstupom do materskej školy má dieťatko možnosť tráviť čas (hrať sa) s vrstovníkmi (napr. detské ihrisko), aby sa naučilo s nimi vychádzať. V materskej škole si deti precvičujú najmä sociálne a komunikačné zručnosti, preto sa ešte pred nástupom do nej sústreďte na schopnosť vášho dieťatka spolupracovať, hovoriť a hrať sa s ostatnými.

• Rozprávajte sa s dieťaťom o materskej škole a ešte pred nástupom sa choďte spoločne poprechádzať do blízkosti materskej školy a preskúmajte s ním okolie.

• Nestrašte ho nástupom do materskej školy a ani nedovoľte nikomu z okolia, aby ho podobným spôsobom zastrašoval. Dieťatku sa tým už dopredu podsúva strach a obavy.

• Informujte učiteľku o zvláštnostiach dieťaťa (napr. alergie, zlozvyky, cumlík, palček v ústach, obhrýzanie nechtov a pod.).

• Komunikujte s učiteľkou s úsmevom. Ak máte výhrady k jej prístupu k dieťaťu, nikdy to neriešte v jeho prítomnosti.

• Ak vás zaujíma, ako sa darí vášmu dieťaťu, informujte sa radšej popoludní, pred odchodom z materskej školy.

• Pri nástojčivom plači až afektoch sa snažte dieťatko odovzdať učiteľke čo najrýchlejšie, bez zbytočného dlhého lúčenia, tíšenia, prehovárania. Dajte mu na vedomie, že viete, že sa mu to nepáči, ale ubezpečte ho, že určite poň prídete.

• Začiatok v materskej škole je pre deti telesne náročný a únavný. Bezprostredne po návšteve materskej školy dieťa potrebuje čas na odpočinok.

• Rodič by určite nemal prežívať pocity viny z toho, že dieťa je v materskej škole, ale vnímať tento moment z pozitívnej strany. Vyvarovať sa musí aj prezentovaniu svojich obáv z toho, či dieťa vstup do materskej školy zvládne. Budúci škôlkar totiž napätie a strach vycíti a bude reagovať podobne ako jeho ustráchaná a vystresovaná mamička.

Spolupráca rodiny a materskej školy nie je možná bez vzájomnej dôvery a úcty. Rodičia by sa mali naučiť správne reagovať a byť pripravení na počiatočné reakcie ich ratolesti. Počas prvých dní v kolektíve treba rátať s tým, že je dieťa unavené, plačlivé. Učiteľka pozná rôzne úskalia adaptácie a v spolupráci s rodičmi odporučí individuálny adaptačný program , ak to bude potrebné.

Webovú stránku prevádzkuje:
Rodičovské združenie MŠ Šulekova 35
IČO: 17319617 – SID 445