Krúžková činnosť

V nadväznosti na epidemiologickú situáciu, rešpektujúc odporúčania uvádzané v materiáli :
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021 aktualizovanom ku dňu 30.09.2020, krúžková činnosť v Materskej škole, Šulekova 35, 811 03 Bratislava, nebude prebiehať až do odvolania.