Letná prázdninová činnosť

Letná prázdninová činnosť pre prihlásené deti v MŠ, bude prebiehať
od: 1.8.2022 do 26.8.2022