Ospravedlnenie neprítomnosti

Ospravedlňovanie neprítomnosti detí v materskej škole
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (tlačivo)
predkladá rodič pri nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v prípade, že jeho neprítomnosť trvala 5 a viac vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú)

Ospravedlňovanie neprítomnosti detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (tlačivo)
predkladá rodič pri nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v prípade, že jeho neprítomnosť trvala 5 a viac vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú)

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťa (tlačivo)
predkladá rodič pri každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ alebo elektronicky

na e-mail adresu:
psickovia@ms-sulekova.sk
lienky@ms-sulekova.sk
macicky@ms-sulekova.sk

Potvrdenie od lekára (potvrdenie)
vystavené všeobecným lekárom pre deti a dorast – pri návrate dieťaťa do MŠ v prípade, že jeho neprítomnosť trvala viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu ochorenia, o priebehu ktorého mal všeobecný lekár pre deti a dorast vedomosť


*POZNÁMKA
Tlačivá si vyžiadajte u triednej učiteľky Vášho dieťaťa.

Ďaľšie oznamy

Webovú stránku prevádzkuje:
Rodičovské združenie MŠ Šulekova 35
IČO: 17319617 – SID 445