Naše triedy

pedagógovia

V našej materskej škole pôsobí tím kvalitných pedagógov s dlhoročnou praxou v oblasti výchovy a vzdelávania.
Pod vedením riaditeľky Mgr. Zuzany Daniškovej pracuje v šiestich triedach dvanásť pedagogických zamestnancov, traja prevádzkoví zamestnanci a traja zamestnanci kuchyne.

kuriatka

Mgr. Svetlana Radakovičová
Mgr. Andrea Pavliková

žabky

Mgr. Zuzana Danišková - riaď.MŠ
Bc. Gabriela Lebec

zajkovia

Katarína Chalamová
Jana Mašková

mačičky

Adriana Havranová
Janka Šuterová

psíčkovia

Monika Tomíková
Pamela Brunovská

lienky

Gabriela Wertlenová - zást.MŠ
Eva Bauerová

KURIATKA: Mgr. Svetlana Radakovičová, Mgr. Andrea Pavlíková
ZAJKOVIA: Katarína Chalamová, Jana Mašková
ŽABKY: Mgr. Zuzana Danišková, Bc. Gabriela Lebec
MAČIČKY. Adriana Havranová, Jana Šuterová
LIENKY: Gabriela Wertlenová, Eva Bauerová
PSÍČKOVIA: Monika Tomíková, Pamela Brunovská

!! DÔLEŽITÝ OZNAM !!
Prevádzka Materskej školy Šulekova 35, Bratislava zostáva naďalej od 25.01.2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa prerušená.
!! DÔLEŽITÝ OZNAM !!
Prevádzka Materskej školy Šulekova 35, zostáva naďalej od 25.01.2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa prerušená.