Naše triedy

pedagógovia

V našej materskej škole pôsobí tím kvalitných pedagógov s dlhoročnou praxou v oblasti výchovy a vzdelávania.
Pod vedením riaditeľky Mgr. Zuzany Daniškovej pracuje v šiestich triedach dvanásť pedagogických zamestnancov, traja prevádzkoví zamestnanci a traja zamestnanci kuchyne.

kuriatka

Mgr. Svetlana Radakovičová
Mgr. Andrea Pavliková

žabky

Mgr. Zuzana Danišková - riaď.MŠ
Bc. Gabriela Lebec

zajkovia

Katarína Chalamová
Jana Mašková

mačičky

Adriana Havranová
Janka Šuterová

psíčkovia

Monika Tomíková
Pamela Brunovská

lienky

Gabriela Wertlenová - zást.MŠ
Eva Bauerová

KURIATKA: Mgr. Svetlana Radakovičová, Mgr. Andrea Pavlíková
ZAJKOVIA: Katarína Chalamová, Jana Mašková
ŽABKY: Mgr. Zuzana Danišková, Bc. Gabriela Lebec
MAČIČKY. Adriana Havranová, Jana Šuterová
LIENKY: Gabriela Wertlenová, Eva Bauerová
PSÍČKOVIA: Monika Tomíková, Pamela Brunovská