Platby za školné pre mesiac December 2021

Vážení rodičia!
Žiadam vás o úhradu platby za školné za mesiac December 2021 najneskôr do 10.12.2021 (v prípade že ste tak ešte neurobili) resp. tak, aby platba bola pripísaná na účet materskej školy najneskôr do 13.12.2021. Platby pripísané na účet MŠ po tomto termíne, materská škola nevie zaúčtovať a následne použiť.

Ďakujem
Mgr. Zuzana Danišková
riaditeľka materskej školy

OZNAM - KARANTÉNA
OZNAM - KARANTÉNA