Prehliadka mesta vláčikom "Blaváčikom"

Rozpis podľa tried

7.6.2021 deti z tried: Kuriatka, Zajkovia
8.6.2021 deti z tried: Žabky, Mačičky
9.6.2021 deti z tried: Lienky Psíčkovia

Vláčik  bude pristavený v uvedených dňoch  pred MŠ o 9:15 hod.
Príchod detí späť do MŠ je o 11:15 hod.