Znovuotvorenie prevádzok materských škôl - info

Podľa medializovaných informácií by sa v prípade pozitívneho (priaznivého) vývoja pandemicko-epidemiologickej situácie na Slovensku, hlavne v Bratislave mali materské školy otvárať k 01.02.2021; avšak v prípade nutnosti opätovného pretestovania, teda zotrvania v čiernom IV. stupni pripravovaného COVID AUTOMAT-u sa školy otvoria (podľa optimistického scenára) 08.02.2021.