Letná činnost v MŠ pre prihlásené deti

Prevádzka MŠ Šulekova 35  v mesiaci JÚL pre prihlásené deti

Prevádzka MŠ Šulekova 35 je od 7,00 do 17,00 hod.

Príchod do MŠ je od 7.00 do 8.00 hod.
Odchod z MŠ je od 15.00 do 17.00 hod. (prípadne podľa dohovoru s pedagógom).

Odhlasovanie dieťaťa zo stravy – najneskôr do 8.00 hod v deň neprítomnosti dieťaťa osobne alebo telefonicky.
Telefonický kontakt: 02/54415585 (MŠ)
Telefonický kontakt: 02/54415732 (ŠJ)
E-mail: riaditel@ms-sulekova.sk (neslúži na odhlasovanie deti)

Čo dieťa potrebuje do náhradnej MŠ v letnom období:

 • prezuvky,
 • pyžamo,
 • náhradné oblečenie (pre prípad znečistenia počas pobytu v MŠ),
 • rúško (bude použité iba v prípade podozrenia na Kovid19).

Všetky veci prosíme označiť menom.

Ďalej je potrebné:

 • zabezpečiť vhodný odev a obuv podľa počasia,
 • opaľovacím vodeodolným krémom si ošetruje rodič svoje dieťa doma,
 • v skrinke nesmú byť žiadne vitamínové doplnky, lieky – homeopatiká a pod.,
 • dieťa musí mať šiltovku alebo klobúk proti slnku, kompletné náhradné oblečenie, prezuvky, pyžamo,
  rodič oblieka dieťa primerane počasiu,
 • pravdivo informovať pedagóga o zdravotnom stave dieťaťa a poskytnúť kontaktné údaje pre prípad potreby,
 • informovať pedagóga o užívaní liekov na alergiu,
 • nedávať deťom hodnotné veci a finančnú hotovosť,
 • osobne odovzdať dieťa pedagogickému zamestnancovi,
 • dodržiavať školský poriadok náhradnej MŠ,
 • po odovzdaní a prevzatí dieťaťa sa nezdržiavať v areáli materskej školy,
 • priniesť vyplnené tlačivo „Splnomocnenie na preberanie dieťaťa“, ak dieťa bude z MŠ preberať iná osoba
  ako zákonný zástupca, ktoré nájdete v sekcii Tlačivá (netýka sa detí z MŠ Šulekova).