Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin

Vážení rodičia,
oznamujeme vám, že v zmysle platnej legislatívy a v nadväznosti na rozhodnutie zriaďovateľa, bude počas letných prázdnin v mesiaci júl 2022 prerušená prevádzka materskej školy, Šulekova 35, Bratislava.
Zároveň vás žiadame, aby ste nahlásili svoj záujem / nezáujem o materskú školu počas mesiaca august.
Ďakujeme