Prevádzka v MŠ Šulekova školský rok 2021/2022

Začiatok školského roka 2.9.2021.

Deti, ktoré nastúpia prvý raz do MŠ, prosíme v rámci adaptácie vyzdvihnúť na obed,
v čase od 11:45 do 12:00 hod.: v dňoch 2.,3. a 6.9. 2021.

“S pozdravom
riaditeľka s kolektívom MŠ”

OZNAM - KARANTÉNA
OZNAM - KARANTÉNA