Riaditeľské voľno

Oznam pre rodičov
Na základe § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že riaditeľka Materskej školy, Šulekova 35, Bratislava poskytuje z prevádzkových a ekonomických dôvodov (úspora energií a najmä zníženie vykurovania na minimum súvisle na niekoľko dní)
riaditeľské voľno dňa 18.11.2022 (piatok) pre deti materskej školy.

Materská škola o udelení riaditeľského voľna informovala zriaďovateľa.

Mgr. Zuzana Danišková, riaditeľka

Ďaľšie oznamy

Webovú stránku prevádzkuje:
Rodičovské združenie MŠ Šulekova 35
IČO: 17319617 – SID 445