Rodičovské združenie

8.9.2022 o 16:30 hod. sa v telocvični MŠ koná Rodičovské združenie, tešíme sa na vašu účasť.

Ďaľšie oznamy

Webovú stránku prevádzkuje:
Rodičovské združenie MŠ Šulekova 35
IČO: 17319617 – SID 445