Rozhodnutie starostky ohľadom platby školného

Rozhodnutie č. 10/2020
Starostky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto zo dňa 8.apríla 2020…
Podmienky neuhrádzania príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole…

OBNOVENIE PREVÁDZKY
Na základe rozhodnutia starostky miestnej časti Bratislava-Staré Mesto, bude prevádzka Materskej školy Šulekova 35 obnovená od 8.2.2021. V zmysle uznesenia vlády a vyhlášky RÚVZ, bude potrebný negatívny test zákonného zástupcu dieťaťa, sprevádzajúceho dieťa do a z MŠ.

V prípade, že v súčasnej situácii nezvažujete návrat vášho dieťaťa do MŠ, odhláste ho telefonicky najneskôr do 8:00 hod. v deň neprítomnosti.
OBNOVENIE PREVÁDZKY
Na základe rozhodnutia starostky miestnej časti Bratislava-Staré Mesto, bude prevádzka Materskej školy Šulekova 35 obnovená od 8.2.2021. V zmysle uznesenia vlády a vyhlášky RÚVZ, bude potrebný negatívny test zákonného zástupcu dieťaťa, sprevádzajúceho dieťa do a z MŠ.

V prípade, že v súčasnej situácii nezvažujete návrat vášho dieťaťa do MŠ, odhláste ho telefonicky najneskôr do 8:00 hod. v deň neprítomnosti.