Rozhodnutie starostky ohľadom platby školného

Rozhodnutie č. 10/2020
Starostky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto zo dňa 8.apríla 2020…
Podmienky neuhrádzania príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole…