Školský semafor – pozastavený

Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie,
je ŠKOLSKÝ SEMAFOR POZASTAVENÝ.

S cieľom zabezpečenia ochrany zdravia detí v MŠ, zostáva tlačivo “Písomné vyhlásenie bezpríznakovosti” naďalej v platnosti.

Tlačivo vyhlásenia