Tenisová škola opäť v ponuke...

Tenisová škola Top Tenis ponúka od 14.9.2020 individuálne aj skupinové tréningy pre deti a dospelých.

Bližšie informácie nájdete na: www.toptenis.sk

!! DÔLEŽITÝ OZNAM !!
Prevádzka Materskej školy Šulekova 35, Bratislava zostáva naďalej od 25.01.2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa prerušená.
!! DÔLEŽITÝ OZNAM !!
Prevádzka Materskej školy Šulekova 35, zostáva naďalej od 25.01.2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa prerušená.