Tvorivé vianočné dielničky – zrušené

Vzhľadom na momentálnu situáciu vyskytujúcej sa  chrípky a ďalších  respiračných ochorení, zvýšenej chorobnosti detí,  vám oznamujeme, že tvorivé vianočné dielničky detí a rodičov  budú zrušené.
Ďakujeme za pochopenie.

Ďaľšie oznamy

Webovú stránku prevádzkuje:
Rodičovské združenie MŠ Šulekova 35
IČO: 17319617 – SID 445