Zápis detí do 1.ročníka ZŠ

Oznámenie o zápise detí do 1. ročníka ZŠ.
Čakáme na aktuálne usmernenie z MŠVVaŠ SR ohľadom zápisu počas pandémie.