Mesačné akcie

Zoznam prebiehajúcich akcií v našej materskej škole

11. marec (dopoludnia)
„PUTOVANIE KVAPKY SVETOM“ – Enviromentálny program
(Pre triedy: KURIATKA, ŽABKY, LIENKY)

13. marec (dopoludnia)
„PUTOVANIE KVAPKY SVETOM“ – Enviromentálny program
(Pre triedy: ZAJKOVIA, MAČIČKY, PSÍČKOVIA)

18. marec (dopoludnia)
HUDOBNÝ KONCERT V SLOVENSKEJ FILHARMÓNII
(Pre: PREDŠKOLÁCI)

19. marec (dopoludnia)
NÁVŠTEVA KNIŽNICE – „ARTFÓRUM“
(Pre: PREDŠKOLÁCI)

27. marec (dopoludnia)
„O LIŠIAKOVI“ – DIVADIELKO V MŠ

07. február (dopoludnia)
DIVADIELKO V MŠ – „TDPASLÍK“

12. február (dopoludnia)
„ŽABKA KVAČKA“ – ENVIROMENTÁLNY PROGRAM PRE DETI Z TRIED: KURIATKA, ŽABKY, LIENKY

13. február (dopoludnia)
„ŽABKA KVAČKA“ – ENVIROMENTÁLNY PROGRAM PRE DETI Z TRIED: MAČIČKY, ZAJKOVIA, PSÍČKOVIA

19. február (dopoludnia)
„VANDROVALI HUSLIČKY“ – HUDOBNÉ PÁSMO V MŠ

16. január 2024 (dopoludnia)
ENVIROMENTÁLNY PROGRAM V MŠ “VTÁČIKY V ZIME”
pre deti z tried: Kuriatka, Žabky,Lienky

17. január 2024 (dopoludnia)
DIVADIELKO STRAŽANOVCOV V MŠ

18. január 2024 (dopoludnia)
ENVIROMENTÁLNY PROGRAM V MŠ “VTÁČIKY V ZIME”
pre deti z tried: Zajkovia, Mačičky, Psíčkovia

24. január 2024 (dopoludnia)
FAŠIANGOVÝ KARNEVAL  SO ŠAŠOM MAROŠOM

25. január 2024 (dopoludnia)
DEPISTÁŽ ŠKOLSKEJ ZRELOSTI PRE PREDŠKOLÁKOV

4. december (dopoludnia)
Enviromentálny program „Zvieratká v zime“ pre deti z tried: kuriatka, zajkovia, žabky, mačičky

4. december 9:00 hod.
Hudobný program pre predškolákov v slovenskej filharmónii, začiatok predstavenia o 9:00 hod

6. december (dopoludnia)
„Mikuláš“ v materskej škole

15. december (dopoludnia)
Divadlo v materskej škole „Vianočná hviezda“Vianočné besiedky

7. december 16:00 hod.
Žabky

12. december 16:00 hod.
Mačičky, Lienky (Lienky preložené na 18.12.23)

13. december 16:00 hod.
Kuriatka, Psíčkovia

14. december 16:00 hod.
Zajkovia

18. december 16:00 hod.
Lienky