Mesačné akcie

Zoznam prebiehajúcich akcií v našej materskej škole

3. jún (Dopoludnia)
FOTENIE DETÍ V MŠ

4. jún
EKOVÝCHOVA „ZO ŽIVOTA HMYZU“
(Kuriatka, Žabky, Lienky)

5. jún
EKOVÝCHOVA „ZO ŽIVOTA HMYZU“
(Zajkovia, Mačičky, Psíčkovia)

6. jún
SĽUK „O GAŠPARKOVI“
(Žabky, Mačičky, Lienky, Psíčkovia)

10. jún
KANISTERAPIA SO PSÍKOM ABDULOM
(Mačičky, Lienky, Psíčkovia)

13. jún
ROZLÚČKA PREDŚKOLÁKOV – HUDOBNÉ PÁSMO

18. jún
CELODENNÝ VÝLET PREDŠKOLÁKOV NA BIOFARMU V STUPAVE

18. jún
KOMPOSTÉR JURKO
(Kuriatka, Zajkovia, Žabky, Mačičky)

21. jún
KANISTERAPIA SO PSÍKOM ABDULOM
(Kuriatka, Zajkovia, Žabky)

14. máj
ZBER JAHOD V DUNAJSKEJ LUŽNEJ
(MAČIČKY, ŽABKY)

14. máj
ENVIROMENTÁLNY PROGRAM „KAMZÍK – BRATISLAVA“
(PREDŠKOLÁCI)

20. máj
KONCERT V SLOVENSKEJ FILHARMÓNII –
(PREDŠKOLÁCI)

27. máj
HUDOBNÁ ŠOU – BUBNOVAČKA

28. máj
DIVADLO V MŠ „MICI A MŇAU“

29. máj
OLYMPIÁDA V MŠ

30. máj
VÝLET VLÁČIKOM BLAVÁČIKOM

31. máj
SFÉRICKÉ KINO


 

DIELNIČKY/ BESIEDKY KU DŇU RODINY

15. máj
OD 16:00 HOD.  – MAČIČKY

20. máj
OD 16.00 HOD.  – ZAJKOVIA

21. máj
OD 16.00 HOD. – ŽABKY A KURIATKA

22.5.
OD 16.00 HOD. PSÍČKOVIA A LIENKY

9. apríl
DIVADIELKO V MŠ “4 ŽIVLY”

12. apríl (dopoludnia)
DEŇ OTOVORENÝCH DVERÍ PRE PREDŠKOLÁKOV NA ZŠ S MŠ MILANA HODŽU

15. apríl
DIVADIELKO V MŠ “CIRKUS MUZIKUS”

18. apríl
INTERAKTÍVNE DIELNE “KOVÁČSKE REMESLO”
10:00 – KURIATKA, ŽABKY, LIENKY
10:30 – ZAJKOVIA, MAČIČKY, PSÍČKOVIA

22. apríl
ENVIROPROGRAM “O NEPORIADNOM ŠMUDLOVI”
9:00 – KURIATKA
9:45 – ŽABKY
10:30 – LIENKY

23. apríl
ENVIROPROGRAM “ O NEPORIADNOM ŠMUDLOVI”
9:00 – ZAJKOVIA
9:45 – MAČIČKY
10:30 – PSÍČKOVIA

24. apríl
ŠPORTOVÉ DOPOLUDNIE PRE PREDŠKOLÁKOV NA ZŠ MUDROŇOVA

11. marec (dopoludnia)
„PUTOVANIE KVAPKY SVETOM“ – Enviromentálny program
(Pre triedy: KURIATKA, ŽABKY, LIENKY)

13. marec (dopoludnia)
„PUTOVANIE KVAPKY SVETOM“ – Enviromentálny program
(Pre triedy: ZAJKOVIA, MAČIČKY, PSÍČKOVIA)

18. marec (dopoludnia)
HUDOBNÝ KONCERT V SLOVENSKEJ FILHARMÓNII
(Pre: PREDŠKOLÁCI)

19. marec (dopoludnia)
NÁVŠTEVA KNIŽNICE – „ARTFÓRUM“
(Pre: PREDŠKOLÁCI)

27. marec (dopoludnia)
„O LIŠIAKOVI“ – DIVADIELKO V MŠ

07. február (dopoludnia)
DIVADIELKO V MŠ – „TDPASLÍK“

12. február (dopoludnia)
„ŽABKA KVAČKA“ – ENVIROMENTÁLNY PROGRAM PRE DETI Z TRIED: KURIATKA, ŽABKY, LIENKY

13. február (dopoludnia)
„ŽABKA KVAČKA“ – ENVIROMENTÁLNY PROGRAM PRE DETI Z TRIED: MAČIČKY, ZAJKOVIA, PSÍČKOVIA

19. február (dopoludnia)
„VANDROVALI HUSLIČKY“ – HUDOBNÉ PÁSMO V MŠ

16. január 2024 (dopoludnia)
ENVIROMENTÁLNY PROGRAM V MŠ “VTÁČIKY V ZIME”
pre deti z tried: Kuriatka, Žabky,Lienky

17. január 2024 (dopoludnia)
DIVADIELKO STRAŽANOVCOV V MŠ

18. január 2024 (dopoludnia)
ENVIROMENTÁLNY PROGRAM V MŠ “VTÁČIKY V ZIME”
pre deti z tried: Zajkovia, Mačičky, Psíčkovia

24. január 2024 (dopoludnia)
FAŠIANGOVÝ KARNEVAL  SO ŠAŠOM MAROŠOM

25. január 2024 (dopoludnia)
DEPISTÁŽ ŠKOLSKEJ ZRELOSTI PRE PREDŠKOLÁKOV

4. december (dopoludnia)
Enviromentálny program „Zvieratká v zime“ pre deti z tried: kuriatka, zajkovia, žabky, mačičky

4. december 9:00 hod.
Hudobný program pre predškolákov v slovenskej filharmónii, začiatok predstavenia o 9:00 hod

6. december (dopoludnia)
„Mikuláš“ v materskej škole

15. december (dopoludnia)
Divadlo v materskej škole „Vianočná hviezda“Vianočné besiedky

7. december 16:00 hod.
Žabky

12. december 16:00 hod.
Mačičky, Lienky (Lienky preložené na 18.12.23)

13. december 16:00 hod.
Kuriatka, Psíčkovia

14. december 16:00 hod.
Zajkovia

18. december 16:00 hod.
Lienky