Galéria materskej školy

priestory

Materská škola ponúka deťom veľký priestor na výchovno-vzdelávacie aktivity.
Je dobre vybavená materiálno-technickými prostriedkami pre hry, zábavu, na kreatívne, umelecké a pohybové činnosti.

Exteriér materskej školy

Interiér materskej školy