Galéria materskej školy

Zážitkové učenie detí.

Na základe priamo prežitých skúseností, deti získavajú nové, rozvíjajú už nadobudnuté vedomosti a zručnosti.