Kontakty

Riaditeľka školy​

Mgr. Zuzana Danišková
telefón: +421 2 54 41 55 85
e-mail: riaditel@ms-sulekova.sk

Zástupkyňa školy

Gabriela Wertlenová
telefón: +421 2 54 41 55 85
e-mail: riaditel@ms-sulekova.sk

Vedúca školskej jedálne

Silvia Hullová
telefón: +421 2 54 41 57 32
e-mail: jedalen@mssulekova.sk

Adresa materskej školy

Materská škola Šulekova
Šulekova 35
811 03 Bratislava, Slovensko

!! DÔLEŽITÝ OZNAM !!
Prevádzka Materskej školy Šulekova 35, Bratislava zostáva naďalej od 25.01.2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa prerušená.
!! DÔLEŽITÝ OZNAM !!
Prevádzka Materskej školy Šulekova 35, zostáva naďalej od 25.01.2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa prerušená.