Združenie rodičov

Rodičovské združenie pri materskej škole

Rodičovské združenie pri MŠ Šulekova 35, 811 03 Bratislava pôsobí od roku 1995, ako podpora predškolskej výchovy, vzdelávania, športových aktivít.

Právna forma: Občianske združenie

Zriaďovateľ:
Rodičovské združenie pri MŠ Šulekova 35, 811 03 Bratislava
IČO: 17319617 SID 445
Bankové spojenie Tatrabanka Bratislava
č. účtu IBAN : SK3311000000002662455134

Podrobnejšie informácie poskytneme na vyžiadanie.

!! DÔLEŽITÝ OZNAM !!
Prevádzka Materskej školy Šulekova 35, Bratislava zostáva naďalej od 25.01.2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa prerušená.
!! DÔLEŽITÝ OZNAM !!
Prevádzka Materskej školy Šulekova 35, zostáva naďalej od 25.01.2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa prerušená.