Združenie rodičov

Rodičovské združenie pri materskej škole

Rodičovské združenie pri MŠ Šulekova 35, 811 03 Bratislava pôsobí od roku 1995, ako podpora predškolskej výchovy, vzdelávania, športových aktivít.

Právna forma: Občianske združenie

Zriaďovateľ:
Rodičovské združenie pri MŠ Šulekova 35, 811 03 Bratislava
IČO: 17319617 SID 445
Bankové spojenie Tatrabanka Bratislava
č. účtu IBAN : SK3311000000002662455134

Podrobnejšie informácie poskytneme na vyžiadanie.