GDPR ochrana osobných údajov

Informácia o ochrane osobných údajov na web stránke materskej školy

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej materskej škole zabezpečuje spoločnosť EuroTRADING s.r.o., v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679. EuroTRADING s.r.o., nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií k problematike si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo
Detailné informácie nájdete v priloženom dokumente: Zásady ochrany osobných údajov.