GDPR ochrana osobných údajov

Informácia o ochrane osobných údajov na web stránke materskej školy

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej materskej škole zabezpečuje spoločnosť EuroTRADING s.r.o., v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679. EuroTRADING s.r.o., nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií k problematike si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo
Detailné informácie nájdete v priloženom dokumente: Zásady ochrany osobných údajov.

!! DÔLEŽITÝ OZNAM !!
Prevádzka Materskej školy Šulekova 35, Bratislava zostáva naďalej od 25.01.2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa prerušená.
!! DÔLEŽITÝ OZNAM !!
Prevádzka Materskej školy Šulekova 35, zostáva naďalej od 25.01.2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa prerušená.