Denný režim

Denný režim jednotlivých tried

Čas Formy denných činností
Od 7:00 schádzanie sa detí,hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, osobná hygiena
8:30 – 8:50 desiata
8:50 – 11:30 vzdelávacia aktivita, pobyt vonku, osobná hygiena
11:30 – 12:00 obed
12:00 – 14:20 odpočinok, hry a činnosti podľa výberu detí, osobná hygiena
14:20 – 14:35 olovrant
14:35 – 17:00 osobná hygiena, vzdelávacia aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku podľa aktuálnych podmienok, rozchádzanie sa detí
ČasFormy denných činností
6:45 – 8:00schádzanie sa detí v triede Mačičky
8:00 – 8:30hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, osobná hygiena
8:30 – 8:50desiata
8:50 – 11:30vzdelávacia aktivita, pobyt vonku, osobná hygiena
11:30 – 11:55obed
11:55 – 14:25odpočinok, hry a činnosti podľa výberu detí, osobná hygiena
14:25 – 14:40olovrant
14:40 – 16:00osobná hygiena, vzdelávacia aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku podľa aktuálnych podmienok, rozchádzanie sa detí
16:00 – 17:00rozchádzanie sa detí v triede Mačičky
Čas Formy denných činností
6:45 – 7:30 schádzanie sa detí v triede Mačičky
7:00 – 8:30 hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, osobná hygiena
8:30 – 8:50 desiata
8:50 – 11:30 vzdelávacia aktivita, pobyt vonku, osobná hygiena
11:30 – 11:55 obed
11:55 – 14:25 odpočinok, hry a činnosti podľa výberu detí, osobná hygiena
14:25 – 14:40 olovrant
14:40 – 17:00 osobná hygiena, vzdelávacia aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku podľa aktuálnych podmienok, rozchádzanie sa detí
17:00 rozchádzanie sa detí v triede Mačičky
ČasFormy denných činností
Od 6:45schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, osobná hygiena
8:30 – 8:50desiata
8:50 – 11:30vzdelávacia aktivita, pobyt vonku, osobná hygiena
11:30 – 11:55obed
11:55 – 14:25odpočinok, hry a činnosti podľa výberu detí, osobná hygiena
14:25 – 14:40olovrant
14:40 – 17:OOosobná hygiena, vzdelávacia aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku podľa aktuálnych podmienok, rozchádzanie sa detí
ČasFormy denných činností
6:45 – 7:30schádzanie sa detí v triede Mačičky
7:00 – 9:00hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, osobná hygiena
9:00 – 9:15Desiata
9:15 – 12:05vzdelávacia aktivita, pobyt vonku, osobná hygiena
12:05 – 12:25obed
12:25 – 13:00odpočinok, osobná hygiena
13:00 – 14:20krúžková činnosť, hry a činnosti podľa výberu detí, osobná hygiena
14:00 – 14:15olovrant
14:15 – 17:00sobná hygiena, vzdelávacia aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku podľa aktuálnych podmienok, rozchádzanie sa detí
17:00rozchádzanie sa detí v triede Mačičky
ČasFormy denných činností
6:45 – 7:30schádzanie sa detí v triede Mačičky
7:00 – 9:00hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, osobná hygiena
9:00 – 9:15Desiata
9:15 – 12:05vzdelávacia aktivita, pobyt vonku, osobná hygiena
12:05 – 12:25obed
12:25 – 13:00odpočinok, osobná hygiena
13:00 – 14:00krúžková činnosť, odpočinok, hry a činnosti podľa výberu detí, osobná hygiena
14:00 – 14:15olovrant
14:15 – 17:00krúžková činnosť, osobná hygiena, vzdelávacia aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku podľa aktuálnych podmienok, rozchádzanie sa detí
17:00rozchádzanie sa detí v triede Mačičky