Denný režim

Denný režim jednotlivých tried

Čas Formy denných činností
Od 7:00 schádzanie sa detí,hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, osobná hygiena
8:30 – 8:50 desiata
8:50 – 11:30 vzdelávacia aktivita, pobyt vonku, osobná hygiena
11:30 – 12:00 obed
12:00 – 14:20 odpočinok, hry a činnosti podľa výberu detí, osobná hygiena
14:20 – 14:35 olovrant
14:35 – 17:00 osobná hygiena, vzdelávacia aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku podľa aktuálnych podmienok, rozchádzanie sa detí
ČasFormy denných činností
6:45 – 8:00schádzanie sa detí v triede Mačičky
8:00 – 8:30hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, osobná hygiena
8:30 – 8:50desiata
8:50 – 11:30vzdelávacia aktivita, pobyt vonku, osobná hygiena
11:30 – 11:55obed
11:55 – 14:25odpočinok, hry a činnosti podľa výberu detí, osobná hygiena
14:25 – 14:40olovrant
14:40 – 16:00osobná hygiena, vzdelávacia aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku podľa aktuálnych podmienok, rozchádzanie sa detí
16:00 – 17:00rozchádzanie sa detí v triede Mačičky
Čas Formy denných činností
6:45 – 7:30 schádzanie sa detí v triede Mačičky
7:00 – 8:30 hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, osobná hygiena
8:30 – 8:50 desiata
8:50 – 11:30 vzdelávacia aktivita, pobyt vonku, osobná hygiena
11:30 – 11:55 obed
11:55 – 14:25 odpočinok, hry a činnosti podľa výberu detí, osobná hygiena
14:25 – 14:40 olovrant
14:40 – 17:00 osobná hygiena, vzdelávacia aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku podľa aktuálnych podmienok, rozchádzanie sa detí
17:00 rozchádzanie sa detí v triede Mačičky
ČasFormy denných činností
Od 6:45schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, osobná hygiena
8:30 – 8:50desiata
8:50 – 11:30vzdelávacia aktivita, pobyt vonku, osobná hygiena
11:30 – 11:55obed
11:55 – 14:25odpočinok, hry a činnosti podľa výberu detí, osobná hygiena
14:25 – 14:40olovrant
14:40 – 17:OOosobná hygiena, vzdelávacia aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku podľa aktuálnych podmienok, rozchádzanie sa detí
ČasFormy denných činností
6:45 – 7:30schádzanie sa detí v triede Mačičky
7:00 – 9:00hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, osobná hygiena
9:00 – 9:15Desiata
9:15 – 12:05vzdelávacia aktivita, pobyt vonku, osobná hygiena
12:05 – 12:25obed
12:25 – 13:00odpočinok, osobná hygiena
13:00 – 14:20krúžková činnosť, hry a činnosti podľa výberu detí, osobná hygiena
14:00 – 14:15olovrant
14:15 – 17:00sobná hygiena, vzdelávacia aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku podľa aktuálnych podmienok, rozchádzanie sa detí
17:00rozchádzanie sa detí v triede Mačičky
ČasFormy denných činností
6:45 – 7:30schádzanie sa detí v triede Mačičky
7:00 – 9:00hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, osobná hygiena
9:00 – 9:15Desiata
9:15 – 12:05vzdelávacia aktivita, pobyt vonku, osobná hygiena
12:05 – 12:25obed
12:25 – 13:00odpočinok, osobná hygiena
13:00 – 14:00krúžková činnosť, odpočinok, hry a činnosti podľa výberu detí, osobná hygiena
14:00 – 14:15olovrant
14:15 – 17:00krúžková činnosť, osobná hygiena, vzdelávacia aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku podľa aktuálnych podmienok, rozchádzanie sa detí
17:00rozchádzanie sa detí v triede Mačičky
!! DÔLEŽITÝ OZNAM !!
Prevádzka Materskej školy Šulekova 35, Bratislava zostáva naďalej od 25.01.2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa prerušená.
!! DÔLEŽITÝ OZNAM !!
Prevádzka Materskej školy Šulekova 35, zostáva naďalej od 25.01.2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa prerušená.