Denný režim

Denný režim jednotlivých tried

7:00 – 8:00 hod. – schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, osobná hygiena
8:30 – 8:50 hod. – desiata
8:50 – 11:30 hod. – vzdelávacia aktivita, pobyt vonku, osobná hygiena
11:30 – 12:00 hod. – obed
12:00 – 14:20 hod. – odpočinok, hry a činnosti podľa výberu detí, osobná hygiena
14:20 – 14:35 hod. – olovrant
14:35 – 17:00 hod. – osobná hygiena, vzdelávacia aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku podľa aktuálnych podmienok, rozchádzanie sa detí

7:00 – 8:00 hod. – schádzanie sa detí v triede Mačičky
8:00 – 8:30 hod. – hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, osobná hygiena
8:30 – 8:50 hod. – desiata
8:50 – 11:30 hod. – vzdelávacia aktivita, pobyt vonku, osobná hygiena
11:30 – 11:55 hod. – obed
11:55 – 14:25 hod. – odpočinok, hry a činnosti podľa výberu detí, osobná hygiena
14:25 – 14:40 hod. – olovrant
14:40 – 16:00 hod. – osobná hygiena, vzdelávacia aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku podľa aktuálnych podmienok, rozchádzanie sa detí
16:00 – 17:00 hod. – rozchádzanie sa detí v triede Mačičky

7:00 – 8:00 hod. – schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, osobná hygiena
8:30 – 8:50 hod. desiata
8:50 – 11:30 hod. vzdelávacia aktivita, pobyt vonku, osobná hygiena
11:30 – 11:55 hod. obed
11:55 – 14:25 hod. odpočinok, hry a činnosti podľa výberu detí, osobná hygiena
14:25 – 14:40 hod. olovrant
14:40 – 17:00 hod. osobná hygiena, vzdelávacia aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku podľa aktuálnych podmienok, rozchádzanie sa detí
17:00 hod. – rozchádzanie sa detí v triede Mačičky

7:00 – 8:00 hod. – schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, osobná hygiena
8:30 – 8:50 hod. – desiata
8:50 – 11:30 hod. – vzdelávacia aktivita, pobyt vonku, osobná hygiena
11:30 – 11:55 hod. – obed
11:55 – 14:25 hod. – odpočinok, hry a činnosti podľa výberu detí, osobná hygiena
14:25 – 14:40 hod. – olovrant
14:40 – 17:00 hod. – osobná hygiena, vzdelávacia aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku podľa aktuálnych podmienok, rozchádzanie sa detí

7:00 – 8:00 hod. – hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, osobná hygiena
9:00 – 9:15 hod. – Desiata
9:15 – 12:05 hod. – vzdelávacia aktivita, pobyt vonku, osobná hygiena
12:05 – 12:25 hod. – obed
12:25 – 13:00 hod. – odpočinok, osobná hygiena
13:00 – 14:20 hod. – krúžková činnosť, hry a činnosti podľa výberu detí, osobná hygiena
14:00 – 14:15 hod. – olovrant
14:15 – 17:00 hod. – sobná hygiena, vzdelávacia aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku podľa aktuálnych podmienok, rozchádzanie sa detí
17:00 hod. – rozchádzanie sa detí v triede Mačičky

7:00 – 8:00 hod. – hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, osobná hygiena
9:00 – 9:15 hod. – Desiata
9:15 – 12:05 hod. – vzdelávacia aktivita, pobyt vonku, osobná hygiena
12:05 – 12:25 hod. – obed
12:25 – 13:00 hod. – odpočinok, osobná hygiena
13:00 – 14:00 hod. – krúžková činnosť, odpočinok, hry a činnosti podľa výberu detí, osobná hygiena
14:00 – 14:15 hod. – olovrant
14:15 – 17:00 hod. – krúžková činnosť, osobná hygiena, vzdelávacia aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku podľa aktuálnych podmienok, rozchádzanie sa detí
17:00 hod. – rozchádzanie sa detí v triede Mačičky