Tlačivá pre komunikáciu s MŠ

Tu nájdete všetky potrebné tlačivá pre komunikáciu s materskou školou.
Tlačivá sú pravidelne aktualizované.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Oznámenie o výnimke z karantény.

Dotácia podpory k stravovacím návykom dieťaťa

A – Príloha k žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
B – Oznámenie o ukončení poberania dotácie na stravu
C – Dvojnásobný daňový bonus – čestné vyhlásenie 5ročné deti

Splnomocnenie na preberanie dieťaťa zo školského zariadenia

A – Splnomocnenie zákonného zástupcu (rodiča) pre dospelú osobu
B – Splnomocnenie zàkonného zástupcu pre neplnoletú osobu

Zápisný lístok na stravu v školskej jedálni

OZNAM - KARANTÉNA
OZNAM - KARANTÉNA