Tlačivá pre komunikáciu s MŠ

Tu nájdete všetky potrebné tlačivá pre komunikáciu s materskou školou.
Tlačivá sú pravidelne aktualizované.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

!!! Tlačivo zmenené 02.05.2021

Prihlásenie a odhlásenie zo stravy

Tlačivo poukázania 2% z daní