Tlačivá pre komunikáciu s MŠ

Tu nájdete všetky potrebné tlačivá pre komunikáciu s materskou školou.
Tlačivá sú pravidelne aktualizované.

Splnomocnenie na preberanie dieťaťa zo školského zariadenia

SZZD – Splnomocnenie zákonného zástupcu (rodiča) pre dospelú osobu
SZZN – Splnomocnenie zàkonného zástupcu pre neplnoletú osobu

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

Prihlásenie a odhlásenie zo stravy

Tlačivo poukázania 2% z daní