Tvorba našich detí

Čo dokážeme, šo sme vytvorili

Cit pre estetiku a umenie rozvíjame a podporujeme prostredníctvom tvorivých výtvarných činností.