Tvorba našich detí

Čo dokážeme, čo sme vytvorili

Cit pre estetiku a umenie rozvíjame a podporujeme prostredníctvom tvorivých výtvarných činností.