Tvorba našich detí

Čo dokážeme, šo sme vytvorili

Cit pre estetiku a umenie rozvíjame a podporujeme prostredníctvom tvorivých výtvarných činností.

!! DÔLEŽITÝ OZNAM !!
Prevádzka Materskej školy Šulekova 35, Bratislava zostáva naďalej od 25.01.2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa prerušená.
!! DÔLEŽITÝ OZNAM !!
Prevádzka Materskej školy Šulekova 35, zostáva naďalej od 25.01.2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa prerušená.