Halloweenská cesta 🎃

Čo je Halloween, Muerta a prečo sa v období Dušičiek chodí zapal’ovať sviečky na cintorín? Je náročné vedieť vysvetlit deťom prečo sú v obchodoch pomal’ované lebky, strigy, strašidlá, tekvice a zároveň vel’a rôznych kahancov a sviečok. Ani my dospelí nevieme odpovedať na všetky ich otázky. Ale Halloween nie je len o párty v strašidelných maskách […]

Ospravedlnenie neprítomnosti

Ospravedlňovanie neprítomnosti detí v materskej škole Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (tlačivo) predkladá rodič pri nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v prípade, že jeho neprítomnosť trvala 5 a viac vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) Ospravedlňovanie neprítomnosti detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti […]