Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

Preberanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2024/2025 bude prebiehať v pracovných dňoch od 2. do 10. mája 2024 v materskej škole Šulekova 35, 811 03 Bratislava, a to od 11:00 hod. do 13:00 hod., osobne. Žiadosť je možné podať poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, mailom, elektronicky – formou elektronického […]

Deň otvorených dverí

Milí rodičia, pozývame vás na deň otvorených dverí k prijímaniu detí na školský rok 2024 – 2025, ktorý sa uskutoční dňa 2. mája 2024 od 16:30 – do 17:30 hod.

Poukázanie 2% z dane

Vážení rodičia, blíži sa termín kedy každý z nás môže poukázať 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2023 vybranému subjektu. V prípade, že ste sa ešte nerozhodli komu a či vôbec 2% poukážete, budeme radi, ak 2% poukážete občianskemu združeniu SRRZ – RZ pri Materskej škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa/deti. Všetky takto poukázané finančné prostriedky sú […]