Tlačivo na poukázanie 2% z dane

Vážení rodičia,
blíži sa termín kedy každý z nás môže poukázať 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2022 vybranému subjektu a v tejto súvislosti sa na Vás obraciam s prosbou, aby v prípade, že ste sa ešte nerozhodli komu a či vôbec 2% poskytnete, ste ich poskytli občianskemu združeniu – Rodičovské združenie pri materskej škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa/deti. Všetky takto poukázané finančné prostriedky sú vždy použité len v záujme detí a v súvislosti s materskou školou.

Tlačivo na poukázanie 2% si môžete stiahnuť na webovej stránke Finančnej správy.

 

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Názov: SRRZ – RZ pri Materskej škole
Sídlo: Šulekova 1198/35, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 173196170445
Právna forma: Občianske združenie


Mgr. Zuzana Danišková
riaditeľka materskej školy

Webovú stránku prevádzkuje:
Rodičovské združenie MŠ Šulekova 35
IČO: 17319617 – SID 445