Deň otvorených dverí

Milí rodičia, pozývame vás na deň otvorených dverí k prijímaniu detí na školský rok 2024 – 2025,
ktorý sa uskutoční dňa 2. mája 2024 od 16:30 – do 17:30 hod.

Webovú stránku prevádzkuje:
Rodičovské združenie MŠ Šulekova 35
IČO: 17319617 – SID 445