Oznamy školy

Aktuálne informácie a oznamy

Krúžková činnosť

Krúžková činnosť v Materskej škole, Šulekova 35, 811 03 Bratislava, nebude prebiehať až do odvolania.

Tenisová škola

Tenisová škola opäť v ponuke… Tenisová škola Top Tenis ponúka od 14.9.2020 individuálne aj skupinové...

Dôležitý oznam!

Pokyny a usmernenia pre zákonných zástupcov, pre nástup detí do mš v školskom roku 2020/2021.