Oznamy školy

Aktuálne informácie a oznamy

Krúžková činnosť

Krúžková činnosť v Materskej škole, Šulekova 35, 811 03 Bratislava, nebude prebiehať až do odvolania.

Tenisová škola

Tenisová škola opäť v ponuke… Tenisová škola Top Tenis ponúka od 14.9.2020 individuálne aj skupinové...

Dôležitý oznam!

Pokyny a usmernenia pre zákonných zástupcov, pre nástup detí do mš v školskom roku 2020/2021.

!! DÔLEŽITÝ OZNAM !!
Prevádzka Materskej školy Šulekova 35, Bratislava zostáva naďalej od 25.01.2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa prerušená.
!! DÔLEŽITÝ OZNAM !!
Prevádzka Materskej školy Šulekova 35, zostáva naďalej od 25.01.2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa prerušená.