Oznamy školy

Aktuálne informácie a oznamy

Ospravedlnenie neprítomnosti

Ospravedlňovanie neprítomnosti detí v materskej škole Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – tlačivo predkladá rodič pri...

Rodičovské združenie

8.9.2022 o 16:30 hod. sa v telocvični MŠ koná Rodičovské združenie, tešíme sa na...

Odhlasovanie detí zo stravy

Zmena pri odhlasovaní detí zo stravy Nová e-mailová adresa pre elektronické odhlasovanie detí zo...

Adaptačné obdobie – info

Adaptačné obdobie pre deti v triede Kuriatka, bude prebiehať v dňoch: 5.9.2022 – 7.9....