Oznamy školy

Aktuálne informácie a oznamy

Halloweenská cesta 🎃

Čo je Halloween, Muerta a prečo sa v období Dušičiek chodí zapal’ovať sviečky na cintorín? Je náročné vedieť vysvetlit deťom prečo sú v obchodoch pomal’ované lebky, strigy, strašidlá, tekvice a

Pokračovať »

Ospravedlnenie neprítomnosti

Ospravedlňovanie neprítomnosti detí v materskej škole Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (tlačivo) predkladá rodič pri nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v prípade, že jeho neprítomnosť

Pokračovať »