Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

Preberanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2024/2025 bude prebiehať v pracovných dňoch
od 2. do 10. mája 2024 v materskej škole Šulekova 35, 811 03 Bratislava,
a to od 11:00 hod. do 13:00 hod., osobne.

Žiadosť je možné podať poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, mailom, elektronicky – formou elektronického podania alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný elektronickým kvalifikovaným podpisom.

Žiadosť musí obsahovať všetky predpísané položky tak, ako je uvedené v Oznámení starostu m.č. Staré Mesto k prijímaniu detí do materskej školy.
Žiadosť o prijatie musí byť podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami dieťaťa.
Ku žiadosti prosíme predložiť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz aspoň jedného zákonného zástupcu.


 

Oznámenie o prijímaní detí MS Šulekova
VZN o určení školských obvodov základných a materských škôl
VZN o určení spádových materských škôl
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 

 

Ďaľšie oznamy

Webovú stránku prevádzkuje:
Rodičovské združenie MŠ Šulekova 35
IČO: 17319617 – SID 445