Mesačné akcie

Plánované a prebiehajúce akcie materskej školy

dec

08

2020

Vianočné fotenie detí

8:00 Materská škola Slnečnica
vianočné fotografovanie detí pre všetkých záujemcov

dec

00

2020

Plánovaná akcia

0:00 Materská škola Slnečnica
ďaľšia plánované akcia

!! DÔLEŽITÝ OZNAM !!
Prevádzka Materskej školy Šulekova 35, Bratislava zostáva naďalej od 25.01.2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa prerušená.
!! DÔLEŽITÝ OZNAM !!
Prevádzka Materskej školy Šulekova 35, zostáva naďalej od 25.01.2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa prerušená.