Mesačné akcie

Plánované a prebiehajúce akcie materskej školy

25 JANUÁR

Bábkové divadlo

Bábkové divadlo Stražanovcov v MŠ

09 FEBRUÁR

Divadielko v MŠ

Divadielko v MŠ “Lomidrevo”

31 JANUÁR

Depistáž

Depistáž pre predškolákov

13 FEBRUÁR

10:30 hod

Hudobná akadémia

Slovenská Filharmónia – pre predškolákov

16 FEBRUÁR

Fašiangový karneval

Šašo Maroš v MŠ – vstup detí ráno do tried v maskách

Webovú stránku prevádzkuje:
Rodičovské združenie MŠ Šulekova 35
IČO: 17319617 – SID 445