Mesačné akcie

Zoznam prebiehajúcich akcií v našej materskej škole

4. december (dopoludnia)

Enviromentálny program „Zvieratká v zime“ pre deti z tried: kuriatka, zajkovia, žabky, mačičky

4. december 9:00 hod.

Hudobný program pre predškolákov v slovenskej filharmónii, začiatok predstavenia o 9:00 hod

6. december (dopoludnia)

„Mikuláš“ v materskej škole

15. december (dopoludnia)

Divadlo v materskej škole „Vianočná hviezda“

Vianočné besiedky

7. december 16:00 hod.

Žabky

12. december 16:00 hod.

Mačičky (Lienky preložené na 18.12.23)

13. december 16:00 hod.

Kuriatka, Psíčkovia

14. december 16:00 hod.

Zajkovia

18. december 16:00 hod.

Lienky

8. november (dopoludnia)

Enviromentálny program „Tajomstvá lesa“ Program pre deti z tried: Psíčkovia, Lienky, Mačičky, Žabky

14. november (dopoludnia)

Divadielko v MŠ „Šesť zázračných kľúčov“

23. november (popoludní)

Vystúpenie predškolákov na UK Lekárska fakulta , 8 detí z MŠ

29. november (dopoludnia)

Vystúpenie súboru SĽUK „Zvuky nie sú hluky“ Pre deti z tried: Psíčkovia, Lienky, Mačičky, Žabky

3. október (dopoludnia)

Kanisterapia so psíkom Abdulom (Určené pre: Mačičky, Lienky, Psíčkovia).

16. október (dopoludnia)

Enviromentálny program „PANI ÚRODA“ (Určené pre: Psíčkovia, Lienky, Maičičky, Žabky)

18. október (dopoludnia)

Divadielko v materskej škole „O LIŠIAKOVI“

24. október (dopoludnia)

Tekvičkové dielničky

25. október (dopoludnia)

Hudobný koncert „OKOLO EURÓPY“

12. september (dopoludnia)

Divadielko v Materskej Škole „Aladinova zázračná lampa“

18. september – 28. september (dopoludnia)

Výcvik FRANCÚZSKEHO MINITENISU na ZŠ Mudroňova

20. september (dopoludnia)

Kanisterapia v Materskej Škole „Psík Abdul“ (pre deti z triedy Kuriatka, Zajkovia, Žabky)

26. september (dopoludnia)

Hudobný koncert v Materskej Škole „Ľudové nástroje“