Zážitkové učenie detí

Fotoalbum materskej školy

Na základe priamo prežitých skúseností, deti získavajú nové a rozvíjajú už nadobudnuté vedomosti a zručnosti.