Zážitkové učenie detí

Fotoalbum materskej školy

Na základe priamo prežitých skúseností, deti získavajú nové a rozvíjajú už nadobudnuté vedomosti a zručnosti.

Rok 2024

Mici Mňau

Bubnovačka

Hudobný koncert Slovenská filharmónia

Navsteva DOD na ZS Mudronova

Mestské lesy v Bratislave Kamzík

Enviroprogram pre predskolakov

Kováčske remeslo

Štyri živly

O lišiakovi

Cirkus Muzikus

Návšteva DOD
na ZŠ s MŠ Milana Hodžu

Návšteva knižnice

V kníhkupectve
Artfórum

Hudobný koncert
Slovenská filharmónia

Vtáčiky v zime

Gašparko a čarovná
stolička

Tdpaslík

Vystúpenie
predškolákov na LFUK