Online aktivity pre deti

Návrhy online aktivít 😊

Ministerstvo školstva spustilo portál učímenadiaľku.sk, na ktorom nájdete užitočné informácie týkajúce sa termínov, rád a aj napádov, ako vzdelávať deti v domácom prostredí.

Logické vymaľovánky

!! DÔLEŽITÝ OZNAM !!
Prevádzka Materskej školy Šulekova 35, Bratislava zostáva naďalej od 25.01.2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa prerušená.
!! DÔLEŽITÝ OZNAM !!
Prevádzka Materskej školy Šulekova 35, zostáva naďalej od 25.01.2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa prerušená.