Ospravedlnenie neprítomnosti

Ospravedlňovanie neprítomnosti detí v materskej škole Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (tlačivo) predkladá rodič pri nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v prípade, že jeho neprítomnosť trvala 5 a viac vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) Ospravedlňovanie neprítomnosti detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti […]

Odhlasovanie detí zo stravy

Zmena pri odhlasovaní detí zo stravy Nová e-mailová adresa pre elektronické odhlasovanie detí zo stravy: odhlasovanie@ms-sulekova.sk Pre odhlasovanie detí zo stravy používajte UŽ IBA NOVÚ e-mailovú adresu. Pôvodná e-mailová adresa   jedalen@mssulekova.sk   je neplatná! Naskenujte si tento QR kód, alebo naň ťuknite…