Vianočné sviatky – prevádzka v MŠ prerušená

„Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov, úspešný nový rok 2024. Prevádzka MŠ bude prerušená od 27.12.2023 do 5.1.2024. Tešíme sa na Vás opäť 8.1. 2024. Kolektív MŠ.“ MŠ Staré Mesto Vianočné Sviatky    

Halloweenská cesta 🎃

Čo je Halloween, Muerta a prečo sa v období Dušičiek chodí zapal’ovať sviečky na cintorín? Je náročné vedieť vysvetlit deťom prečo sú v obchodoch pomal’ované lebky, strigy, strašidlá, tekvice a zároveň vel’a rôznych kahancov a sviečok. Ani my dospelí nevieme odpovedať na všetky ich otázky. Ale Halloween nie je len o párty v strašidelných maskách […]

Informácie pre rodičov novoprijatých detí

Vážení rodičia! Čo potrebujete vedieť pri nástupe do MŠ: PRVÝ DEŇ V MATERSKEJ ŠKOLE Nástup: 4.9.2023 Príchod: 7.00 hod – 8.00 hod Prvý týždeň (4.9.- 8.9.) je adaptačný, deti odchádzajú z MŠ po obede (11.45 – 12.00 hod).

Ospravedlnenie neprítomnosti

Ospravedlňovanie neprítomnosti detí v materskej škole Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (tlačivo) predkladá rodič pri nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v prípade, že jeho neprítomnosť trvala 5 a viac vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) Ospravedlňovanie neprítomnosti detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti […]

Odhlasovanie detí zo stravy

Zmena pri odhlasovaní detí zo stravy Nová e-mailová adresa pre elektronické odhlasovanie detí zo stravy: odhlasovanie@ms-sulekova.sk Pre odhlasovanie detí zo stravy používajte UŽ IBA NOVÚ e-mailovú adresu. Pôvodná e-mailová adresa   jedalen@mssulekova.sk   je neplatná! Naskenujte si tento QR kód, alebo naň ťuknite…