Tenisová škola TOPTENIS

Tenisová škola organizuje nové kurzy minitenisu

Na základe uvoľňovania opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19, Tenisová škola TOPTENIS organizuje
od 26.4.2021  nové kurzy minitenisu pre deti.

Po korone zase hravo naštartovať deti s Toptenisom.

Vzhľadom že sa situácia zlepšila Toptenis organizuje kurzy minitenisu opäť.
Kurzy bude viesť tenisová škola Toptenis-31 ročná tradícia V Bratislave, ktorú vedie trénerka 1.triedy s diplomom v tenise,absolventka Ftvš -Mgr.Alexandra Vyparinová ,konkrétne kurz bude viesť bývalý tréner Karin Habšudovej a Daniely Hantuchovej Miroslav Beleš tréneri TT.

Termíny 26.4.2021 -30.4.2021 a to každý deň pon.až štvrtok 1.kurz 1530-17 a 2. kurz 17-1830hod.

Maximálny počet detí na dvorec bude 6/podľa predpisov nemusia mať pri športe rúško, deti budu mať k dispozicii raketu, loptičky, naradie.Kurz bude prebiehať vonku na Ftvš na dvorcoch pod atletickou dráhou.V prípade daždu sa nahrádza tréning v piatok v tých istých hodinách.

Náplň kurzov je koordinačné zvládnutie forhandu, bekendu,voleja a koordinačné cvičenia, ktoré pomôžu deťom aj pri iných športoch, neskoršie aj hranie na malé ihrisko s mäkkou loptou.
Na konci minikurzu bude vždy otvorená hodina s riaditeľkou tenisovej školy, kde ponúkne deťom možnosť pokračovať v poobedňajších hodinách v tenisovej škole počas celého roku a taktiež poradenstvo pri výbere a kúpe tenisovej rakety, či porozpráva a možnostiach v závodnom tenise na Slovensku, čí letných campoch či zimných v Toptenise.

Tešíme sa na Vašu ratolesť…
team Toptenisu

www.toptenis.sk
+421 905 380 001

Prihlašky posielajte e-mailom do 22.4.2021
na toptenis@nextra.sk

Do prihlášky uveďte údaje:

 1. Meno a priezvisko dieťaťa
 2. Dátum narodenia dieťaťa
 3. E-mail adresu
 4. Telefón resp. mobil rodiča

  Cena kurzu 41,90 Eur /6hodin /45minutových

Úhradu realizujte na č. účtu:
SK4111000000002621013583
Do poznámky platiteľa zadajte meno dieťaťa a kurz 1-1530-17 alebo kurz 2 17-1830

Prijímanie detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022

Prijímanie detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022

OZNÁMENIE O PRIJÍMANÍ DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
DO MATERSKEJ ŠKOLY ŠULEKOVA č. 35, 811 03 BRATISLAVA 1 – PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Podľa ustanovenia § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022 do Materskej školy, Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava 1 uskutoční

od 3. mája 2021 do 12. mája 2021.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia a potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast obsahujúceho aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva:

osobne od 03. mája 2021 do 12. mája 2021 v pracovných dňoch v čase od 11.00h do 13.00h v kancelárii riaditeľky – preberá riaditeľka alebo zástupkyňa materskej školy, alebo

 • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, alebo
 • e-mailom, alebo
 • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy, alebo
 • prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva na tlačive, ktoré obsahuje:

 • meno a priezvisko dieťaťa,
 • dátum a miesto narodenia a rodné číslo dieťaťa,
 • adresa trvalého pobytu alebo miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
 • národnosť, štátna príslušnosť,
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,
 • meno a priezvisko zákonných zástupcov,
 • adresa trvalého pobytu zákonných zástupcov alebo miesta, kde sa obvykle zdržiavajú, ak sa nezdržiavajú na adrese trvalého pobytu,
 • kontakt na účely komunikácie.

Rodičom/zákonným zástupcom je prístupné tlačivo žiadosti na webovej stránke www.ms-sulekova.sk.

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

V súlade s § 59 ods. 1, 2 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov sa na základe písomnej žiadosti prijímajú:

 • prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
 • spravidla deti vo veku od troch rokov (ktoré dosiahnu vek 3 roky a viac k 31. augustu 2021).

Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka Materskej školy, Šulekova 35, zákonným zástupcom dieťaťa v termíne do 15. júna 2021.

V Bratislave 8. apríla 2021
Mgr. Zuzana Danišková
riaditeľka materskej školy

Sčítanie obyvateľov

Sčítanie obyvateľov 2021

Vážení rodičia,

už len 9 dní potrvá elektronické Sčítanie obyvateľov 2021. Na stránke www.scitanie.sk sa môžete cez počítač, mobil či tablet bezpečne a z pohodlia domova sčítať už len do 31. marca.

Ak ste sa už sčítali, ďakujeme vám. Ak so sčítaním ešte váhate, vaša mestská časť vám bude vďačná, ak to urobíte. Je to dôležitý klik pre našu spoločnú budúcnosť, pre budúcnosť Starého Mesta.

Aby sčítanie prebehlo správne, pripomíname:

 • Nezabudnite sčítať vaše deti. Sčítať ich znamená vyplniť za ne (alebo spolu s nimi) sčítací formulár. Sčítať deti neznamená len označiť vo vašom sčítacom formulári, že deti máte.
 • Sčitujú sa aj cudzinci, ktorí dlhodobo pobývajú na Slovensku – ak teda máte v rodine, medzi priateľmi či známymi niekoho takého, dajte mu o tom vedieť.
 • Sčitujú sa aj obyvatelia Starého Mesta, ktorí momentálne žijú v zahraničí. Prosím, dajte im o tom vedieť tiež.
 • Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z 31. 12. 2020 na 1. 1. 2021. Preto ak sa vám narodilo dieťatko 1. januára 2021, do sčítania ho už nezapočítate. Za vášho blízkeho, ktorý skonal 31. decembra 2020 však ešte treba vyplniť sčítací formulár.
 • Ak to potrebujú, pomôžte so sčítaním Vašim blízkym, priateľom, známym, ktorí by mohli mať s vyplnením sčítacieho formulára problémy. 
 • Ak máte otázky, obráťte sa na našich kolegov z miestneho úradu, ktorí riešia Sčítanie obyvateľov 2021.  Ochotne vám pomôžu. Môžete im zavolať na tel. č. +421 2 5924 6421, alebo napísať mail na scitanie@staremesto.sk

Po uzavretí elektronického samosčítania tí, ktorým sa z akýchkoľvek príčin nepodarilo sčítať sa elektronicky, budú mať ešte možnosť sčítať sa v rámci asistovaného sčítania. Miestny úrad vytvorí niekoľko kontaktných miest, kde budú môcť s pomocou sčítacích asistentov vyplniť sčítací formulár.

O počte a rozmiestnení sčítacích kontaktných miest budeme včas informovať prostredníctvom komunikačných kanálov Starého Mesta – na oficiálnej webovej stránke staremesto.sk, na FB profile Staré Mesto – srdce Bratislavy a v bezplatnej mobilnej aplikácii SOM Staré Mesto.

Staré Mesto počíta s každým z vás.
Dajte nám vedieť, koľko vás je.

Ďakujeme.
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Darujte 2% z dane…

Darujte 2% z dane…

Vážení rodičia,
blíži sa termín kedy každý z nás môže poukázať 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2020 vybranému subjektu a v tejto súvislosti sa na Vás obraciam s prosbou, aby v prípade, že ste sa ešte nerozhodli komu a či vôbec 2% poskytnete, ste ich poskytli občianskemu združeniu Rodičovskému združenie pri materskej škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa/deti. Všetky takto poukázané finančné prostriedky sú vždy použité len v záujme detí a v súvislosti s materskou školou.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Názov: SRRZ-Rodičovské združenie pri Materskej škole
Sídlo: Šulekova 35, 811 03 Bratislava
173196170445
Právna forma: Občianske združenie

Ak je v tlačive zvlášť kolónka na IČO a zvlášť kolónka na SID vpíše sa:
IČO: 17319617, SID: 445

Ak je v tlačive kolónka iba na IČO (ako 12-miestne číslo) vpíše sa: 173196170445
Právna forma: Občianske združenie

Znovuotvorenie prevádzok materských škôl – info

Znovuotvorenie prevádzok materských škôl - info

Podľa medializovaných informácií by sa v prípade pozitívneho (priaznivého) vývoja pandemicko-epidemiologickej situácie na Slovensku, hlavne v Bratislave mali materské školy otvárať k 01.02.2021; avšak v prípade nutnosti opätovného pretestovania, teda zotrvania v čiernom IV. stupni pripravovaného COVID AUTOMAT-u sa školy otvoria (podľa optimistického scenára) 08.02.2021.

Mikuláš netradične, avšak hravo…

Rozdávanie mikulášskych balíčkov

Mikuláš tento rok netradične...

Tento rok sme pre protipandemické opatrenia uprednostnili menej kontaktný, ale o to hravejší štýl odovzdávania Staromestských mikulášskych balíčkov.

Budeme rozdávať Staromestské mikulášske balíčky.
Aby ich deti získali, musia pre to niečo urobiť. Bezpečne, na prechádzke, s rodičmi alebo samé, budú hľadať Mikulášsky kamienok. V uliciach Starého Mesta ich ukryjeme celkovo 100.
Za nájdený kamienok nálezca získa Staromestský mikulášsky balíček.